Jungjunan (2)

Jungjunan… Sok hoyong terang sareng kalangkang saha anjeun ayeuna anteng neuteup girimis Mungguhing wirahma rasa wanoja lir haleuang nu disidem Ukur wasa naratas implengan Ngawawaas kumelip langit-langit ati nu pinuh rusiah… Dilihat (59) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di Cibeber, Cimahi http://mifkaisme.com/

Jungjunan (1)

Bongan urang tepung, Jungjunan najan saliwat mung tibelat nyegat renung gumulung ngejat tingkalacat cilingcingcat ngagurat bengbat Cuang-cieung neang katineung Luak-lieuk meungkeut heuleut kageugeut pupuntang dina regang kamelang Ringkang nyorang lolongkrang kahayang sakapeung keueung, Panutan, sakapeung ludeung… Dilihat (62) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di […]

Wilujeng Sumping, Anaking

Anaking… Bismillah ngayuga lampah, Anaking Balukar jangar neunggar kahayang Balukar sasar medar rumingkang Sing jembar sabar Tong jadi hambar ihtiar…Kalangkang beurang sok ngolo Hariring peuting sok ngadodoho Raksa rasa ukir pikir Mun gering tong rungsing Mun cageur tong badeur Sujud mun pareng dipinding Sukur mun pareng dipondong Ulah ceurik jadi jalma leutik Ulah sombong abong […]

Sumalindung

Najan liwung kakurung tungtung Najan muyung kakurung layung Jung sumalindung kanu AgungDuh, Gusti wiati pangarti Nu sajati mariksa ati Nu rancage ngawasa simpe hate Nu ngatur sesa umur Nu suci ngaraksa wanci Salawasna hirup jeung pati moal pahili Najan gumulung digelung untung Najan nangtung manggung di gunung Jung sumalindung kanu Agung Duh, Gusti malati sanubari […]