Nu Mangkat Nyaba

Kang Jaja rèk mangkat nyaba ka Jakarta. Mèmèh mangkat, isuk-isuk kènèh manèhna mumuluk bubur ayam. Teu poho pus-ap lima kali, sit-ap lima kali, pul-ap opat kali karasa geuning manèhna hahèhoh jeung lapareun deui. Belewek jajan buras. Ku keyeng kahayang muru dulur rèk milu dagang di kota, bèla meupeus cèlèngan bangkong nu mangbulan-bulan can di buka. […]

Kasurupan Jurig

Geus rumah tangga mah, gawé téh kudu getol. Keur léléngohan onaman, nyiar duit téh bisa lungla-lenglé kénéh, bangun nu nyalsé. Dalah geus kawin mah, isuk-isuk gé geus dititah mangkat ku pamajikan. Pajar téh rejeki kaburu dikoréh hayam. Tong mumul, tong kedul pokna téh, bisi éléh ajul. Matuh pamajikan mah, mun geus nyindir ku hayam, teu […]

Hitut

Motto Minggu Inih: “Nuju Strèss Mah Ngeunahna Nyieun Carita…….” BAB I: PENDAHULUAN Saumur hirup kuring can manggihan aya jelema mènta hampura kana calana sorangan. Sok wè pikir, sabaraha kali urang kabèh hitut makè calana, boh di warteg, di mobil atawa luhureun kasur; pèdah we teu bèja-bèja. Lamun di bèja-bèja gè cenah moal abus tivi, moal […]

Domba Mang Nana

Mang Nana susumpahan, manèhna sataun sakali dahar daging. Sapopoè mah cenah deungeun sangu tèh saukur tahu jeung asin peda, èta gè sok dioloan kènèh ku pamajikanna. Lamun pareng euweuh nanaon, sok murulukan sangu ku uyah atawa kècap. Kabutuhan sapopoè ayeuna mah mahal, kabèh naraèk hargana. Bororaah dahar daging, meuli bèas gè kacida rungsingna. Tapi cenah […]

Rènghap Eulis

Meusmeus regot, meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèng-èrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK.   Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya […]