Linglung

Di hiji lembur, aya imam nu ngadadak poho bacaan solat, poho bacaan qur’an. Deukeut paimbaran manéhna carindakdak, teu eureun istighfar. Nu ngamakmum tingkecewis, milu linglung tuda sarua paroho. Kabéh ngarasa anéh lantaran jalma salembur ngadadak teu bisa nulis jeung maca. Minggu ka minggu, bulan ka bulan, lembur ka lembur, can kapanggih waé nu bisa ngimaman, […]

Hayang Mudik

“Nyingkah siah!” si bapa ngamuk. Tipi dibeubeutkeun. Kulkas digulingkeun. Sarung, kaméja, dibalang-balangkeun kana beungeut Lilis, “gubug deui tah!” Lilis ukur bisa ceurik. Peurih. Peuting éta pisan manéhna indit deui ka Jakarta. Salila dua taun ti harita kasono méhméhan paéh. Ayeuna, peuting ayeuna, Lilis ngadadak hayang mudik. Sono ka lembur. Tapi sieun ku bapana. Éra ku […]

Bedug

Basa malem takbiran, hangsip Momod manggihan bedug di tengah sawah. “Jiga nu murag ti langit…”pokna. Bedug digarotong. Dirariung. Pada ngarusapan. Cenah, jalma nu kungsi nakol éta bedug, sok tuluy hayang mabok, hayang judi. “Anéh, aingah sok langsung hayang nyiksa pamajikan,” ceuk Idang. “Uingah sok jadi hayang maéhan jelema,” ceuk Jupri. Barudak leutik ogé nu kungsi […]

Rumasa

Cikopi kari laleurna, basa beurang nu katujuh kalina nilepan sésa caangna. Cuang-cieung. Langlang-lingling. Nunggelis. Tiris. Manéhna teuing ka mana. Teuing di mana. Boa geus poho ka kuring. Boa gering. “Hampura, akang, hampura,” pokna, harita basa leumpang duaan sapanjang Braga. Kiwari, kasono méhméhan bari. Ramat lancah luhureun sepré. Calacah minuhan haté. Rumasa. Rumasa lain salakina… [01 […]

Teuing

Balik ngojég, pikiran asa pajeujeut! Anjog di buruan imah, ngagebeg nempo awéwé kucel sarangah-séréngéh lebah popoéan. Buukna cawigwig. Beu, nu gélo. “Nyingkah siah!” Uing ambek, teu asa-asa buk-bek nampilingan. Nu gélo ampun-ampunan. Tuluy ngabecir. Jadol téh! Blus uing ka imah. Kaambek hurung deui, nempo hayam cineten luhureun sopa. Taina amburatel. Euh, aya ku raos. Gidig […]