Cinta Mah Moal Lapur ku Umur

Maya Ardiwinata pada 9:02 20 Februari
Hanas diri bungah ati
nganti jangji pasinina
harianeun pasini pegat di jalan,…duh geuning
balukarna tina asih malih warni jadi peurih
Impian biheung kasorang,…jungjunan
hariring ati nu kingkin….
Badru Tamam Mifka pada 9:25 20 Februari
Hanas diri dinyari-nyari
nganti panggih kapaut ati
harianeun anjeun, Jungjunan, meuntas leupas…
Duh geuning cinta mah pinuh rusiah
mipit langit ku hate nu lungse, Gusti
bagjakeun jungjunan ati
Maya Ardiwinata pada 9:53 20 Februari
Goong teh kaimpi totos
duka naon balukarna
kajeun teu wawuh jeung dulur
kajeun anggang jeung baraya
tinimbang heunteu laksana
diri abdi jeung anjeunna,….geuning
raga iklas bibilasan….
Badru Tamam Mifka pada 23:09 20 Februari
Bagja kacipta, kasura tunggara
Duka naon rusiahna
Sawang kamelang malang kahayang
Nurih hariring kapeurih unggal peuting
Meusmeus ngejat meupeus munajat
Ngalanglayung satungtung can tepung
Naha atuh bet ngarasa jauh
Cinta mah moal lapur ku umur,
moal kungsi angkeub ku wanci…
Catatan dan Komentar di Facebook.com

Dilihat (113) Pengunjung

Lahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di Cibeber, Cimahi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *