Wirahma Aksara

Wuwung langit nu kasawang jangkung ngawurkeun langgam hujan, halimpu nyulam puhu kalbu meulah pikir maksa mieling lumampah diri Geuning duriat teh lir gundam maca kelir langit geumpeur ku honcewang ngadegkeun kahayang ngundeur hariwang di galengan harepan jeung kanyataan palangsiang boa kabagjaan sajati teh ukur kalangkang sulaya Dilihat (36) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 […]

Eunteung Katineung

inspired by mien ardiwinata layung koneng namperkeun katineung duriat geus mangsana manjangan, jungjunan nyangsaya nyarandekeun hate teu wasa, ngelemeng kasaput simpe ngagerihan, muntang hariwang Dilihat (145) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di Cibeber, Cimahi http://mifkaisme.com/

Cinta Mah Moal Lapur ku Umur

Maya Ardiwinata pada 9:02 20 Februari Hanas diri bungah ati nganti jangji pasinina harianeun pasini pegat di jalan,…duh geuning balukarna tina asih malih warni jadi peurih Impian biheung kasorang,…jungjunan hariring ati nu kingkin…. Dilihat (113) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di Cibeber, Cimahi http://mifkaisme.com/