Eunteung Katineung

inspired by mien ardiwinata layung koneng namperkeun katineung duriat geus mangsana manjangan, jungjunan nyangsaya nyarandekeun hate teu wasa, ngelemeng kasaput simpe ngagerihan, muntang hariwang Dilihat (145) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 April 1983. Anak ke-4 dari empat bersaudara. Kini tinggal di Cibeber, Cimahi http://mifkaisme.com/