Rupa-Rupa Leumpang

Boyot = leumpang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur Deog/ pengkor = leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok Dohot-dohot = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho Egang/ egol = leumpang jiga budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jste.) Gonjleng = leumpang awewe bari ngobah-ngobahkeun awak, haying narik […]

Ngaran Panyakit

Balas bogo: kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas semu karadak. Batuk gangsa: batuk lantaran aya gangguan dina bayah (tbc, jsb), Batuk bangkong: batuk kosong. Bisul: kasakit handapeun kulit, bareuh nu ngandung nanah sarta mataan. Bisul beunyeur: bisul leutik, matana siga beunyeur. Borok: raheut nu tuluy nanahan lantaran inf├ęksi atawa radang anu pohara. Botoleun: kasakit dina […]

Ngaran-Ngaran Wangunan

Bagan : saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk. Balandongan : adegan saheulanan pikeun narima semah; tempat kamonesan di nu kariaan Bale : adegan wangunan Bale bandung : tempat ngabandungan parentah raja Bale desa : kantor pamong desa Bale kota : kantor walikota Bale watangan : kantor pangadilan Bedeng : imah leutik atawa imah […]

Ngaran Anak Sasatoan

Anak anjing: kirik/kicik Anak bagong: begu Anak bandeng: nanar Anak banteng: bangkanang Anak bangbung: kuuk Anak bangkong: buruy Anak belut: kuntit Anak bogo: cingok Anak boncel: bayong Anak buhaya: bocokok Anak deleg: boncel Anak embe: ceme Anak gajah: menel Anak hayam: ciak/pitik Anak japati: piyik Anak kancra: badal Anak keuyeup: bonceret Anak kuda: belo Anak […]