Wirahma Aksara

Wuwung langit nu kasawang jangkung ngawurkeun langgam hujan, halimpu nyulam puhu kalbu meulah pikir maksa mieling lumampah diri Geuning duriat teh lir gundam maca kelir langit geumpeur ku honcewang ngadegkeun kahayang ngundeur hariwang di galengan harepan jeung kanyataan palangsiang boa kabagjaan sajati teh ukur kalangkang sulaya Dilihat (36) Pengunjung Badru Tamam MifkaLahir di Tasikmalaya, 15 […]